Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα στοιχεία των χρηστών και των όρων χρήσης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ολικώς ή μερικώς η χρήση και αντιγραφή από τρίτους πλην την συναίνεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το κείμενο από τρίτους η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να ζητήσει αποζημιώσεις και κυρώσεις. (άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 )